Studie coaching

Om tot een goede studiebegeleiding te komen is het van belang dat wij een klimaat scheppen waarin gestudeerd kan worden, ieder binnen zijn eigen tempo en mogelijkheden.

De internen van het lager onderwijs studeren steeds onder toezicht van de internaatsmedewerker die de agenda‚Äôs nakijkt. Op basis daarvan zal de internaatsmedewerker aan de slag gaan: toetsen opvragen, lezen, maaltafels inoefenen, …

De internen van het secundair kunnen we opvolgen via Smartschool (digitaal platform), zo kunnen we de loopbaan en de resultaten van onze internen nauwgezet opvolgen.

De eerste graad studeert onder begeleiding van de internaatsmedewerker in de studiezaal.

Vanaf de tweede en derde graad studeert de intern op zijn eigen kamer. Ook hier volgt de internaatsmedewerker de resultaten op.

Bij internen uit de B-stroom is er geen verplichte tweede studie. Wanneer zij hun taken hebben afgerond, hebben zij de keuze om naar hun kamer te gaan, deel te nemen aan een activiteit of om te ontspannen in de hobbyruimte.

Een nauwe samenwerking met de school en CLB stelt ons in staat om direct in te grijpen en (studie)gedrag snel aan te passen daar waar nodig is.